Tiedonhakukisa

  Tehtävä harjoittaa tiedonhakutaitoja ja lähdekritiikkiä. Mikäli oppilailla tulee eri vastauksia kysymyksiin, voidaan keskustella sivujen ja tiedon luotettavuudesta. Yrittäkää välttää Wikipedian käyttämistä. Voit itse keksiä kysymyksiä oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Montako asukasta on Kiinassa? Etsi viralliset eduskunnan sivut. Mitä lastenkirjoja Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat kirjoittaneet? Etsi kirjaston sivuilta lempikirjaasi. Onko kirja hyllyssä vai […]

Liikkuva netikettikysely

  Tehkää luokkaan tilaa niin, että oppilaat pääsevät kulkemaan esimerkiksi seinältä seinälle. Toiselle seinälle asetetaan punainen EI -kyltti ja toiselle vihreä KYLLÄ -kyltti. Ideana on liikkuva netikettikysely. Oppilaat asettuvat riviin luokan keskelle. Opettajalla on erilaisia internetissä toimimiseen ja tietoturvaan liittyviä väitteitä, joihin oppilaat vastaavat joko kyllä tai ei liikkumalla vastauksen mukaiselle seinälle. Tehtävä toimii sekä […]

Onko perää?

  Journalistin tulee aina tarkistaa tietonsa ja siksi sanomalehden jutut ovat faktoja. Mikäli vääriä tietoja päätyy lehteen, ne pitää Julkisen Sanan Neuvoston ohjeiden mukaisesti aina oikaista. Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun etsii tietoa googlaten? Käyvätkö millä tahansa sivulla esitetyt väitteet vaikkapa esitelmän taustatiedoiksi? Keskustelkaa lähdekritiikistä. Voitte käyttää taustatukena ja keskustelun avaajana esimerkiksi tämän kyselytutkimuksen […]

Tyylilajista toiseen

  Leikkikää tyylilajeilla: muokatkaa uutinen runoksi, reportaasi novelliksi, pääkirjoitus alueen murteelle tai puhekielelle. Esittäkää valmiit jutut tai laittakaa seinälle muiden nähtäväksi. Tuleeko alkuperäinen juttu ilmi? Muuttuiko jutun sävy ja onko se edelleen yhtä uskottava?

Kohderyhmäläisenä

  Jokainen valitsee lehdestä yhden tai kaksi mainosta. Tutkikaa, kenelle mainos on suunnattu? Millaiset ihmiset käyttävät mainostettua tuotetta? Millaisia mielikuvia mainos herättää ja miten? Keskustelkaa ryhmissä. Ryhmäkeskustelun jälkeen ryhmät kuvaavat tabletilla tai älypuhelimella itsensä mainoksen kohderyhmäläisenä (esimerkiksi perheelliset, eläkeläiset, keski-ikäiset miehet, flunssaiset) käyttämässä kyseistä tuotetta. Käyttäkää rohkeasti rekvisiittaa tai kuvankäsittelyä! Voitte jakaa kuvan esimerkiksi Instagramissa […]

Ennen ja nyt

  Tutkailkaa opettajan johdolla kansalliskirjaston vanhoja sanomalehtiä. Miltä sanomalehti ja kirjaimet ovat näyttäneet ennen? Miten ne eroavat nykyiseen lehteen sisällöltään ja ulkoasultaan? Voitte pohtia esimerkiksi kuvaamataiton tunnilla miltä tulevaisuuden sanomalehti tai sanomalehden kaltainen tiedotusväline näyttäisi.

Historian havinaa

  Käsitelkää jokin historiallinen tapahtuma kuvitteellisen uutisoinnin avulla. Itse tehdyssä lehdessä käsiteltyjä tapahtumia voisivat olla esimerkiksi maailmansodat, Suomen sisällissota, Amerikan sisällissota tai Ranskan vallankumous. Miettikää ja kirjoittakaa yhdessä ylös eri osapuolten nimet (esimerkiksi punaiset ja valkoiset tai pohjois- ja etelävaltiot). Luokka jakaantuu niin moneen ryhmään kuin tapahtumassa on ollut osapuolia. Ryhmät uutisoivat tapahtumasta oman osapuolensa […]

Uutisankka

  Pohtikaa yhdessä, mikä on uutisankka? Mitä seurauksia sillä voi olla? Etsikää netistä esimerkkejä perättömistä uutisankoista ja keskustelkaa niiden lähteistä ja seurauksista. Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa.

Terveyden edistäjät

  Etsikää terveyteen ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä uutisia ja mainoksia printtilehdestä tai esimerkiksi Aamulehden verkkosivuilta. Millaisia uutisia löydätte? Vaihtoehtoisesti opettaja voi pitää silmällä terveyteen liittyviä uutisia, joita voidaan käsitellä esimerkiksi terveystiedon tunnilla. Voitte etsiä esimerkiksi terveellisiä ja hyviä ruokareseptejä.

Talouden hallintaa

  Etsikää sanomalehden ilmoituksista tarjouksia ja suunnitelkaa esimerkiksi viikon ruokalista neljälle hengelle tarjousten perusteella. Yrittäkää päästä mahdollisimman pieneen budjettiin ja katsokaa tunnin lopuksi, ketkä pääsivät pienimmällä budjetilla. Tehtävä sopii esimerkiksi yhteiskuntaopin tai matematiikan tunnille.